Teamleden op werfbezoek
Om de groei van het bedrijf te ondersteunen, zijn we op zoek naar collega's die mee het verschil willen maken.
Gouverneur Cathy Berx legt eerste buis van warmtenet Warmte Verzilverd
Provinciegouverneur Cathy Berx legde op 1 juli symbolisch de eerste buis van het warmtenet met restwarmte vanuit Agfa-Gevaert.
3 op 3 voor Kelvin Solutions bij Call Groene Warmte
Kelvin Solutions diende drie projecten in, alle drie werden ze goedgekeurd.
Eerste warmtenetrapport gepubliceerd door VREG
Een jaar na de creatie van een regelgevend kader voor warmtenetten, publiceert de VREG een eerste warmtenetrapport.
DOEN (energiemakelaar): Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit
Het Interreg project DOEN werd goedgekeurd op 7 maart 2018. Kelvin Solutions neemt binnen het project de rol op van expert die onder andere een draaiboek zal uitwerken voor een warmte-uitwisselingsproject in diverse projectfasen.
Zoektocht naar collectieve warmte in Pajottenland van start
Via het raamcontract met de Provincie Vlaams-Brabant voert Kelvin Solutions een warmtenetscreening uit voor het Pajottenland.
Duurzame warmte belangrijke pijler in het Vlaams energie- en klimaatplan
De Vlaamse regering keurde op maandag 9 december 2019 de aangepaste tekst goed van het Vlaams energie- en klimaatplan
Primeur: nieuwe woonwijk verzilvert industriële restwarmte
Een belangrijke primeur in Antwerpen, want het is hoog tijd dat we met de restwarmte van de industrie – die nu vaak zomaar de lucht wordt ingeblazen - huizen gaan verwarmen in plaats van de planeet.
Kasteel van Laken binnenkort duurzaam verwarmd met warmtenet
De Regie der Gebouwen wil de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek gebruiken om de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen.
Warmtenet Oostende officieel van start
Warmtenet Oostende verwarmt dé Stad aan zee!
Riothermie: wist je dat er energie in je riool zit?
Afvalwater in onze riolering is gemiddeld 12 tot 18 graden. Een energiebron onder onze voeten die we momenteel niet benutten.
Subsidie voor warmtenet Turnhout
Vlaamse regering steunt toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie