3 op 3 voor Kelvin Solutions bij Call Groene Warmte

Bij de eerste oproep voor de call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan van februari 2020 werd steun aangevraagd voor 36 projectvoorstellen - ongeveer een derde meer dan de vorige editie. De helft ervan kreeg groen licht.

De gesteunde projecten zorgen ervoor dat er in totaal zeventien kilometer extra warmtenet bijkomt, jaarlijks nog 39 GWh meer restwarmte haar weg naar nuttige toepassingen zal vinden en op jaarbasis bijna 20 GWh meer groene warmte geproduceerd wordt. Concreet gaat het budget voor 84% naar warmtenetten, de overige 16% is bestemd voor projecten van ondiepe geothermie, biomassaketels, biomethaanproductie en een grote warmtepomp.

Kelvin Solutions diende drie projecten in, alle drie werden ze goedgekeurd. We zijn dan ook heel trots dat we maar liefst 30% van het totale steunbedrag binnenhalen, om de projecten van 3 opdrachtgevers te ondersteunen.

Bron: Vlaams Energieagentschap

25-06-2020
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie