IOK stelt Kelvin Solutions opnieuw aan als rechterhand voor duurzame warmte in de Kempen

Sinds 2018 steunt IOK via het project "Warmtemakelaar Kempen" lokale besturen bij de stappen naar duurzame warmte. Kelvin Solutions stond IOK, via een raamcontract, bij met raad en daad als expert duurzame warmte, en zal dat ook voor de komende periode blijven doen, dankzij een vernieuwd raamcontract.

Op die manier kan verder gebouwd worden op de dynamiek die in gang gezet werd binnen de Kempense gemeentes. Met de opmaak van warmteplannen en -zoneringen en onderzoek naar concrete (warmtenet)cases willen we de warmtestrategie van de Kempen verder vorm geven en concretiseren.

Kelvin Solutions kijkt uit naar een verdere samenwerking met IOK en de gemeentes!

Foto: © Régine Mahaux

16-11-2020
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie