Samenwerkingsovereenkomst om gevangenis en illegalencentrum van Merksplas aan te sluiten op energie uit gft-afval

Intercommunale IOK, gelegen op de grens tussen Beerse en Merksplas, beschikt over de eerste biomethaancentrale die in Vlaanderen in gebruik werd genomen. Daar wordt gft-afval uit de hele Kempen omgezet in biogas. De samenwerkingsovereenkomst die recent gesloten werd tussen het energiebedrijf Ebem van de gemeente Merksplas en de Regie der Gebouwen zal toelaten om via een warmtekrachtkoppeling het groene gas in te zetten voor het leveren van energie in Merksplas-Kolonie.

"Als alles volgens plan verloopt, kan die vanaf eind volgend jaar groene energie leveren. Voor het Centrum voor illegalen gaat het om zowel elektriciteit als warmte. De gevangenis wordt in eerste instantie enkel op groene elektriciteit aangesloten. Na uitvoering van het masterplan voor de renovatie van de gevangenis krijgt ook de strafinrichting groene warmte.” Frank Wilryckx, burgemeester Merksplas

De verwarming van het illegalencentrum werkt nu op stookolie. De energiekost kan dus flink dalen als de warmtekrachtkoppeling klaar is.

"Deze overeenkomst betekent een belangrijke stap in de uitvoering van het burgemeestersconvenant”, legt Frank Wilrycx uit. “Daarin staan ecologische verduurzaming en klimaat centraal. De bedoeling is om op termijn ook de andere gebouwen in Merksplas-Kolonie te verwarmen met de groene energie van de warmtekrachtkoppeling. Er ligt al een warmtenet, maar dat is gekoppeld aan een aardgasketel." Frank Wilryckx, burgemeester Merksplas

Kelvin Solutions is trots te hebben kunnen meewerken aan het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst, en kijkt ernaar uit om (letterlijk) verder te kunnen bouwen aan dit mooie project!

Bron: GVA

Foto: Fairy Tale Bliss

29-09-2020
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie