Als (senior) project ingenieur en meer maak je bij Kelvin Solutions mee het verschil...
 • Je hebt de kans om als project ingenieur verschillende stadia van energieprojecten te begeleiden. Je kan hierbij optreden als aanspreekpunt naar de opdrachtgever.
 • Het gaat om energieprojecten en -systemen zoals koude-warmte-integratie, restwarmtevalorisatie, uitbouw warmtenetten, integratie duurzame energiebronnen, hydraulische optimalisatie, … Vaak in een industriële context, maar ook in gebiedsontwikkeling en grotere tertiaire en residentiële projecten.
 • In de conceptuele fase van energieprojecten bouw je mee een toekomstvisie op voor energie- en nutssystemen en werkt die uit tot masterplannen. Je houdt daarbij niet enkel rekening met de technische haalbaarheid, maar ook de economische, aan de hand van de opmaak van een business case.
 • Na het conceptuele werk, ga je over tot detail ontwerp: je ondersteunt mee in het ontwerp en dimensionering van installaties en componenten (WKK, koelmachines, opslag, geothermie, hydraulische netwerken, backup ketels, ...).
 • Je belangrijkste verantwoordelijkheden liggen bij de realisatiefase van een project. Als voorbereiding daarop sta je in voor de opmaak van kostenramingen, lastenboeken, en aanbesteding. Je onderhoudt daarbij contacten met leveranciers, aannemers, …
 • Tijdens de uitvoering van het project volg je de goede detailuitwerking op, en sta je in voor kwaliteitscontrole, controle van technische fiches, …
 • Dit alles doe je samen, in team; je staat er niet alleen voor.
We zoeken een ervaren ingenieur met een hoek af
 • Je bent een gedreven ingenieur met een passie voor energie- en nutsvoorzieningen.
 • Je kan terugblikken op enkele jaren relevante ervaring als proces of project ingenieur, bij voorkeur in energie- en nutsvoorzieningen.
 • Goede kennis van hydraulica, piping, automatisatie of ... is een pluspunt.
 • Je bent kritisch, ook voor je eigen werk. Je durft bestaande werkwijzen in vraag te stellen en je gaat op zoek naar de meest optimale oplossing.
 • Je hebt affiniteit met de domeinen die een procesbeslissing beïnvloeden: kwaliteit, productierendement, veiligheidsaspecten, uitvoerbaarheid, fasering, ...
 • Je bent een bruggenbouwer en gelooft in open communicatie.
 • Je kan klantgericht omgaan met opdrachtgevers.
 • Hoewel je zelfstandig kan werken, durf je hulp te vragen en sta je open voor input van anderen. Je houdt ervan om als team te scoren.
 • Je hebt een goede financiële basis, bijvoorbeeld voor de opmaak van kosten-baten analyses.
 • Je bereidt de realisatie van projecten voor. Je kan daarbij voorstellen begrijpbaar maken voor betrokkenen met een beperkte technische achtergrond. Je brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen om anderen te overtuigen.
 • Dankzij je open geest ben je in staat om beste praktijken en technologische vernieuwingen op te nemen en te implementeren.
We bieden een warme samenwerking!
 • Je neemt een veelzijdige rol op, binnen een enthousiast en gepassioneerd team. Je kan mee vormgeven aan de strategie en verdere sterke ontwikkeling van onze onderneming.
 • Je bouwt actief mee aan ecologisch en maatschappelijk relevante innovatieve oplossingen voor de energievoorziening van de toekomst.
 • Je krijgt een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Daarbij kan je je verder persoonlijk ontwikkelen, voorzien we ruimte voor coaching en de mogelijkheid om te groeien in je rol.
 • We bieden een aantrekkelijk verloningspakket met een breed pallet aan voordelen en aandacht voor work-life balance.
 • Bij ons ligt de focus niet op studeren, maar wel op realiseren; en daarbij mag het vooruit gaan!

Goesting? Stel je kandidaat via een mail naar info@kelvinsolutions.be!

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie