Zoektocht naar collectieve warmte in Pajottenland van start

De provincie Vlaams-Brabant besliste eind februari om een verkennende warmtenetscreening te laten uitvoeren voor het Pajottenland. Deze screening moet aantonen of er in het Pajottenland kansen zijn voor projecten over collectieve warmte.

Duurzame warmte is de verborgen uitdaging wanneer we nadenken over ruimte voor hernieuwbare energie. Zo zijn onze huishoudens een grootverbruiker van energie voor de productie van hun warmte”. Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

In het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ werken de partners aan een energieneutraal Pajottenland. In het Pajottenland komt ongeveer 40% van de verbruikte energie van fossiele brandstoffen voor de productie van warmte.

“Daarom vinden we het nodig om een verkennende warmtenetscreening te laten uitvoeren in het Pajottenland door Kelvin Solutions. Duurzame warmte is noodzakelijk in een toekomstige visie op hernieuwbare energie voor deze regio”. Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Dit gebeurt met steun van de provincie Vlaams-Brabant, die hiervoor Kelvin Solutions onder de arm nam via een raamcontract.

“Een warmtenetscreening is de ontbrekende schakel tussen verborgen kansen op terrein en de eventuele opstart van een warmteproject. Maar met de screening alleen hebben we nog geen succesvol warmteproject. De resultaten zijn bedoeld als opstap naar een eventuele intentieverklaring tussen mogelijke partners en een meer diepgaande haalbaarheidsstudie. We zijn alvast benieuwd naar de mogelijkheden voor collectieve warmte in het Pajottenland”. Ann Schevenels

Bron: Provincie Vlaams-Brabant, Het Laatste Nieuws

08-03-2020
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie