Subsidie voor warmtenet Turnhout

Vlaamse regering steunt toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming

In het noorden van Turnhout is een nieuwe, duurzame wijk gepland op de Heizijdse Velden. De nieuwe verkaveling bestaat uit twaalf projectzones. Het is daarbij de bedoeling om één van de meest duurzame wijken in Vlaanderen te bouwen, voorzien van een warmtenet.

Voor de verwarming met een warmtenet wordt nu een belangrijk bijkomend steuntje in de rug gegeven door de Vlaamse regering. Die maakt 585 000 euro subsidie vrij voor de toekomstbestendige installaties. De ontwikkeling past dan ook helemaal in de toekomstvisie van de stad, waarbij volop wordt ingezet op groene warmte. Ook de woningen en appartementen van Niefhout, het nieuwe stadsdeel achter het station van Turnhout worden reeds verwarmd met een warmtenet.

Dit is belangrijk in de verdere ontwikkeling van de nieuwe stadswijk. De verkaveling wordt een van de duurzaamste wijken van Vlaanderen.- Eric Vos, Burgemeester Turnhout

Warmtemakelaar Kempen

Het intitiatief past binnen het project warmtemakelaar Kempen van IOK en het Europese programma ‘Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie’. Onder andere de stad Turnhout treedt daarbij op als cofinancier.

Kelvin Solutions als expert en facilitator

We zijn dan ook erg trots om als partner mee aan dit mooie verhaal te kunnen schrijven.


Bron:
Vlaamse Regering, De Standaard, Foto: (c) Trias Architecten

15-12-2018
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie