Groen gas voor de WKK op Merksplas Kolonie

De intercommunale van de Kempense gemeenten (IOK) zal vanaf november op de grens van Merksplas en Beerse biomethaan produceren. Biogas uit de vergisting van groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij opgezuiverd en geïnjecteerd in het aardgasnetwerk, een primeur voor ons land. Biogas is CO2-neutrale hernieuwbare brandstof en kan perfect fossiel aardgas vervangen.

De intercommunales die ons groente-, fruit- en tuinafval uit onze keuken en tuin inzamelen, composteren dat afval meestal tot verrijkte grond. Maar bij deze biologische processen komt ook biogas vrij. Een interessante vorm van groene energie: biogas is in tegenstelling tot aardgas CO2-neutraal. Bij de verbranding en vergisting komt weliswaar CO2 vrij. Maar dat is dus wel CO2 dat de gft-planten al eerder uit de lucht hebben gehaald en dat bij een natuurlijk rottingsproces in elk geval zou vrijgezet worden naar de atmosfeer. Zolang er evenveel nieuwe planten bij komen als er worden vergist, neemt de totale hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer niet toe. Dat is anders bij fossiele brandstoffen, waarbij organisch materiaal dat miljoenen jaren werd opgeslagen buiten deze natuurlijke kringloop, nu wel wordt vrijgesteld bij verbranding.

Daarom worden biogasinstallaties als bronnen van hernieuwbare energie beschouwd. Het gebeurt dan ook al vaker dat biogas wordt gebruikt als bron voor hernieuwbare warmte en elektriciteit.

Uniek bij het project van IOK, het gemeentebestuur Merksplas en het Kempens Landschap is dat het biogas gedeeltelijk wordt opgezuiverd en aan het aardgasnetwerk wordt toegevoegd. Netwerkbeheer Eandis zal een nieuwe pijpleiding aanleggen, om het biogas uit het gft na zuivering op het reguliere aardgasnet aan te sluiten.

De historische site “Kolonie” in Merksplas gebruikt het groene gas om een Warmte Kracht Koppeling aan te drijven en zo de historische boerderij en kapel van hernieuwbare warmte te voorzien via een warmtenet. Op termijn kan dat warmtenet uitgebreid worden met een aansluiting naar het opvangcentrum voor illegalen en de gevangenis.

Bij Kelvin Solutions zijn we erg trots om ons steentje bij te dragen. Zowel bij de begeleiding van de contractvorming, als bij de verdere ontwikkeling van het warmtenet nemen we een leidende rol in de realisatie van dit fantastisch innovatief project.

Bron: IOK

19-03-2018
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie