Duurzame warmte belangrijke pijler in het Vlaams energie- en klimaatplan

De Vlaamse regering keurde op maandag 9 december 2019 de aangepaste tekst goed van het Vlaams energie- en klimaatplan. Collectieve warmte, en meer bepaald warmtenetten, is daarin goed vertegenwoordigd.

Het voordeel van warmtenetten in de energietransitie wordt duidelijk erkend als middel om collectieve hernieuwbare warmtebronnen in te schakelen. Dit wordt ondermeer vertaald in een ambitieuze doelstelling rond de jaarlijkse groei van warmteleveringen via warmtenetten : een toename met 250 GWh/jaar komt overeen met het jaarlijks aansluiten van 10750 woningen.

Ook de rol van de lokale overheden krijgt aandacht: uitwisseling van goede praktijken, ondersteuning voor het opmaak van lokale warmtezoneringsplannen, enz. komen uitgebreid aan bod.

Op Kelvin Solutions kan gerekend worden om het Vlaams klimaat- en energieplan verder te concretiseren via de ondersteuning van lokale besturen en van de industrie in de stappen die ze zetten naar de verduurzaming van hun energieverbruik!

Bron: Vlaamse Regering, Warmtenetwerk Vlaanderen

09-12-2019
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie