Bob De Maeijer

Bob is afgestudeerd als industrieel ingenieur aan de Karel De Grote Hogeschool in Hoboken. Na enkele jaren ervaring bij Camfill en het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ging hij aan de slag bij Eandis. Als teamleider exploitatie gas was hij verantwoordelijk voor uitbating en nieuwbouwwerken aan het lage- en middendruk gasnet van de regio Kempen. Na enkele jaren zette hij de stap naar uitvoeringscoördinatie van aanleg van nieuwe aardgas- elektriciteits- en telecommunicatienetten. Tenslotte groeide hij door tot diensthoofd planning Antwerpen-Mechelen.

Vanuit zijn zeer uitgebreide ervaring bij uitbating en wijzigingen van grootschalige nutsvoorzieningen brengt Bob een grote toegevoegde waarde bij Kelvin Solutions. Samenwerking met grote energieverbruikers, openbare besturen, studiebureau's en aannemers, maar ook de nodige soft-skills, communicatiestijl en gedrevenheid om samen succesvolle projecten te realiseren komen daarbij van pas.

Bob wil innoveren en treedt op als sr. project ingenieur met een passie om mensen mee te krijgen.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie